Page 4 - Taner Yolcu
P. 4

Taner Yolcu Construction Ltd. Taşınabilir Konteyner Evler


                Genel Teknik Şartname
     Giriş                                   niş taban saçları vardır bu evin batmasını önlemekte ve güvenli
     Konteyner evler şahıs veya birden fazla şahsın, birlikte kısa veya  VİTRİFİYE yere oturmasını sağlamaktadır. Ağırlığı dolayısıyla evi zemine ön-
     uzun süreli, toprağa fiziki bagı olmayan taşınabilir çelik kons- Kabin içinde gömme tesisata bağlanmış normal standart bü- ceden dökülen betona bağlamak icap etmez. Beton dökmenin
     trüksiyona ilave edilmiş duvar sistemi ile kapatılmış muntazam  yüklükte lavabo (Dolaplı üstten monteli )ve wc takılmıştır. Duşa  imkansız olduğu yerlerde yere geniz 40xx40 cm beton plaklar
     odaların oluşturduğu kabinlerdir. Bu konutların içinde kurallara  kabin de genelde 90x90 cm büyüklüğünde duş küveti 15 cm yer- üzerine ev oturtulabilir burada sadece alttan çıkan otları veya
     uygun elektrik ve su donanımı mevcuttur .Çıkış ve giriş bağlantı- den yüksekliği olan duş kabinine bağlanmış duş kabini de monte  bitkileri kesmek gerekecektir.
     ları vardır. Duvarlar ısı izolasyonlu sertifikalı ürünle yapılıp isteni- edilmiş şekildedir. Tüm çeşmeler basınca dayanıklı bilyalı çeşme
     len renkte boyatılmıştır. Çatı kaplaması asma tavana ilave olarak  tipindedir. Flexibıllar basınca karşı dayanıklı tipte imal edilmek- BORULARIN BAĞLANMASI
     dış mekanda çatıda sandviç panel kaplamadır. tedir.            Temiz su sıvan altına uygun şekilde yapıştırma boru sistemi ile
                                          yapılır. Pis su borusu çıkışı ve mutfak çıkışı mevcut veya yeni ya-
     İskelet               KAPILAR                pılacak en az 4 mt derinlikteki kuyuya önceden bir rögar yapılıp
     RHS çelik profiller st37-st42 profillerden yapılmış ağırlığı ve ta- Dış kapılar alüminyum olarak yapılıp suya ve sağlamlığa karşı di- bağlantısı yapılıp kabinden çıkan boru önce rögara düşürülecek-
     şımayı karşılayacak statik güce sahip konteyner boyutuna göre  rençli olması kabul edilmiştir kapı içleri lambri kaplamadır. tir. Burada rögara havalandırma 2 inç boru takılması tavsiye edilir.
     yapılmış çelik kafestir. Fabrikada birleştirmeleri yapıldıktan sonra  İç kapılar Amerikan ahşap pres kapılardır su bazlı boya ile bo-
     kumlanmış ve premier astarlama yapıldıktan sonra çeşitli cins- yatılmış olup kapı kasaları da ahşaptır. Pervazlar kapı kasası ve
     te korozyon boyası ile boyatılarak duvar ve diğer işlemler için  duvar arasında kullanılan monte deki pliüretanı örtüp temiz bir  Elektrik bağlantı noktası
     montaja devredilir.         görünüm vermektedir.         Kabin dahili elektriği kurallara uygun şekilde yapılmıştır. Bağlantı
                                          hattı alttan çıkmış durumdadır bu bağlantı bir kablo ile kurallara
     YER DÖŞEMESİ             ALMİNYUM PENCERLER          uygun şekilde bağlanması gerekir. Bağlantıdan sonra kabin elekt-
     Zeminde rhs demir konstrüksiyonla yapılmış ızgara üzerine su  Genelde beyaz renk alüminyum kullanılarak ısı izolasyonu sağ- riğine ilave bir şey yapmak gerekmez.
     izolasyonu halı üzerine 18 mm kalınlığında çift tarafı zırhlı mdf  layacak çift cam sistemi kullanılmıştır. Dış sürme kapılarda kilit  Tüm donanım duvar içinde imalat esnasında yapılıp gömme pvc
     döşenmiştir.             sistemi kullanılarak giriş olarak da kullanılmasına imkan verecek  borular içinden kablolar geçmektedir. Tüm elektrik malzemeleri
     Mdf üzerine 2,5 cm kalınlığında 22 dan eps levha serilerek üzeri  imalat yapılmıştır. WC pencereleri vasistas açılımlı olarak yapıl- CE belgeli olup güvenlik sertifikalıdır. Evin nihai yerine gittikten
     şilte ve parke kaplaması yapılmıştır. mıştır.               sonra bağlantı noktasından elektriği verme işlemini bir elektrikçi
                                          teknik elemanın yapması gerekir. Topraklama mevsusunu da bu
     Duvarlar               DÖŞEME                bağlantı yapılırken halletmesi gereken husustur. Fabrikamızdan
     Dış Duvarlar dış yüzeyi fibercement kaplı iç yüzeyi 12,5 mm alçı- Tüm alanlar 20 dan eps üzerine seçilen parke döşeme yapılmış  çıkış öncesi imalat kontrolü  eve elektrik bağlantısı yapılarak
     pan panel kaplı içi eps dolgulu ce belgeli DUvARPANEL markalı  süpürgelikler duvara göre yerleştirilmiştir. Islak hacimler de par- kontrol edildikten sonra  nakil işlemi yapılmaktadır.
     duvarlarla demirleri içine alacak şekilde çevresi duvar panellerle  ke kaplama yapılmıştır.
     kapanmıştır. Islak hacimlerde İç duvarlarda su geçirmez özelliği     TAŞIMA
     olan alçı panellerle iç duvar bölmeleri plana göre yapılmıştır. BOYA   Konteyner ev taşınması profesyonel hizmet isteyen bir iştir askı
                       Dış cephede fiber cement yüzeyli duvar panel kaplama birle- sistemi ile profiller alttan değil üstten asılarak taşınır bunun için 4
     ÇATI                 şimleri uygun hibrit yapışma mukavemeti çok yüksek sosis tipi  köşesinde askı kilit noktaları vardır. Bunlara bağlanan özel kilitler-
     Çatı kaplaması meyilli olarak yapılmış çatı üzerine 4-6 cm kalın- dolgu macunları ile derzler kapatılmış olup portakal kabuğu de- le vinç veya uygun kapasiteli teleskop forkliftlerle ayakları dışta
     lıkta sandviç panelle kapatılmış ve su akış ucunda da en az 20  nen orijinal yüzey kurallara uygun boya katmanları 4 kat olarak  kalacak şekilde taşıyıcı araca yüklenin ve ayni şekilde yerine var-
     cm saçak bırakılmıştır. Saçak ucunda alüminyum profille damlalık  uygulanıp sonuçta silikon esaslı iri kuvartz taneli boya ile son kat  dıktan sonra indirilir. Hasar vermemek için yavaş hareket ettirilir
     yapılmıştır. Sandviç paneller çatı iskeletine uygun sıklıkta vidala- boya yapılmaktadır. yere konarken usulca yere temas ettirilir. Yere konduktan sonra
     narak tutturulmuştur.        İç cephede alçı panel birleşimleri uygun şekilde derzlenip ma- askı aparatları sökülür ve özel sacı ile bu kilit yerleri kapanır. Yer
     Çatı ve duvarlar tamamlandığında dıştan köşelerde su almaması  cunlandıktan sonra (tavan dahil) zımparalanıp ince perdah alçısı  oturduktan sonra yatay seviyede olması için terazileme işlemi
     için fırın boyalı JR 275 cinsi sert çelik 10xmx 10 cm ölçüsünde  ile tümü alçılanıp zımparalanıp boya işlemi ne geçilmiştir. Tüm  yapılır eger eğrilik varsa ayakların altına uygun kalınlıkta saçlar
     yerine göre kıvrılmış boyalı saç montesi yapılmaktadır. ekler elyaf file ile güçlendirilmiştir. konur,böylece tam yatay durum elde edilmiş olunur.
     Ayni cins malzeme ile dilatasyon hatları kapatılmaktadır. Boyada şeffaf astar üzerine 3-4 kat finiş renge kadar (genelde be- Bu aşamadan sonra boyacılar son kontrolü yapar kırık veya taşı-
                       yaz renk) boyası tamamlanmıştır. WC hacimleri taşımadan dolayı
     ASMA TAVAN              dayanımlı olmasını düşünerek likit membran boya ile duvarlar  mada hasar görmüş yer varsa tamirini yaparlar. Kapı ve alümin-
 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. / CONTEINER HOUSES PRODUCTION
     Çatı altında meyilin en düşük olduğu hizada başlayarak en az 260  boyatılmıştır. Böylece su transferinin önüne geçilmiş olunmak- yum doğramanın güzel çalıştığı da tekrardan kontrol edilir.
     cm yükseklikte asma tavan demir iskeleti yapılıp alt yüzeyi alcı- tadır.
     ban panelle vidalanarak tutturulmuş şekilde kaplanmıştır. Demir görünen ayaklar da premier astar üzerine korozyon boyası  Solar Panel Alternatifi (Güneş enerjisi sistemi GES)
                       vurulup 2 kat genelde ral 7012 renk son kat enamel veya selülo- Offgrid hizmet alımı için 2,64 kva (6 adet panel ) ve 3,52 kva ( 8
     Mutfak bankosu            zik boya vurulmaktadır.        adet panel) alternatifi olup gece kullanımı için yine çeşitli amaca
     Plana göre hazırlanan şekilde standartlara uygun high gloss mal-      uygun olarak hazırlanmış alternatifli akü alternatif leri vardır.
     zeme ile imal edilmiş renk seçeneği kapaklarda değişken olabile- ÇELİK AYAKLAR (Ayrı detayları vardır)
     cek şekilde alt ve üst banko olarak yapılmıştır. Konteyner evin pis ve temiz su tesisatı alttan dolanıp çıkış nok-
     Eviyeler tek gözlü ve damlalıklı dır 80 cm civarında büyüklükleri  tasına gitmektedir bu sebep ve yerden yükselip evin güvenliği  Bu uygulama bütün modeller için geçerlidir.
     vardır. İsteğe göre fırın bulaşık makinası veya diğer cihaz lar göm- için ve de alt taraftan hava sirkülasyonu olabilmesi için yerden en
     me tip olarak da yapılmaktadır.   az 15 cm en fazla 30 cm yükselmesi gerekir. Ayaklar altında ge- TYc
   4           www.taneryolcu.com                   info@taneryolcu.com                 +90 392 365 1981-2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9